Indholdsfortegnelse

Facebook VS iOS 14 – Betydning og tiltag

10. august 2021
Apple's iOS 14 opdatering kommer til at have konsekvenser for dine resultater med Facebook Annoncering. Vi har lavet en guide med redskaber du kan bruge til at forberede dig bedst muligt.

Dette indlæg er blot vores tanker omkring Apple’s opdatering, og ikke direkte information fra Facebook.

Hvad er iOS 14

På nuværende tidspunkt har de fleste hørt om eller kender til Apple’s iOS 14 opdatering. Hvis ikke du har hørt om iOS 14, så vil jeg nu forsøge at forklare hvad det er.

Før Apple besluttede at lave iOS 14 opdateringen, havde Facebook stort set “fri leg” i forhold til hvilke data de trackede på deres brugere. Facebook brugte en Opt-Out løsning, hvilket betød at brugeren, som ikke ønskede at blive tracket, aktivt selv skulle gå ind i den jungle som Facebook kalder “indstillinger”, og afmelde sig tracking. – Dette var en besværlig proces, og de færreste gjorde derfor dette.

Apple besluttede dog at ændre på dette gennem iOS 14. Nu bliver du som bruger spurgt om du ønsker tracking eller ej. Hvorvidt man skal sige ja eller nej, lader vi være op til den enkelte 🙂

Konsekvenser af iOS 14

Det er stadigvæk ikke til at sige hvor store konsekvenser opdateringen vil få for annoncering på Facebook’s platforme, men en ting kan vi da slå fast. Det vil give udfordringer.

Før iOS 14, kunne Facebook nok tracke omtrent 80% af folk og deres data, denne data vil nu blive formindsket.

Fordi du/vi nu har mindre data at arbejde med, bliver det også sværere at lave eksempelvis retargeting samt brugerdefineret målgrupper.

Udover at spænde ben for tracking, har Apple også implementeret en forsinkelsesperiode i den data Facebook kan indsamle. Forsinkelsesperioden er på 72 timer, hvilket betyder at rapportering fra dag-til-dag er blevet mere upræcist og det er blevet vanskeligere at optimere på baggrund af rapportering.

Hvad har Facebook gjort?

Facebook’s modsvar til iOS 14, kaldes Aggregated Events Management (AEM). Facebook kan ved hjælp af AEM, tracke brugere selv om de har frabedt sig tracking via iOS 14, dog er denne tracking begrænset til én hændelse på din hjemmeside.

Facebook gør dette ved at du som annoncør, har prioriterede hvilke hændelser der er mest værdifulde for dig og din forretning. Rækkefølgen af hændelser er individuel, men som udgangspunkt, skal den hændelse du prioritere højest ex. køb, placeret øverst i ranglisten.

Hvad skal du gøre?

  1. Verificer dit domæne (Se guide her)
  2. Opret domænehændelser (Se guide her)
  3. Få opsat conversion API (Kontakt din udvikler herom)

Ovenstående liste, er ikke løsningen på iOS 14, men det er værktøjer som hjælper dig med at få så meget data på din annoncering som muligt.

Få besked om nye guides!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få besked om nye guides der kan forbedre dine projekter!